1. İktisat kapsayıcı ve uygulama alanı en geniş sosyal bilimdir.
  2. İktisat bilimi bireylerin, firmaların ve siyasi aktörlerin davranışlarını çözümlemede gereken tüm araçları size kazandırır.
  3. Ülkelerin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkileri ve devletlerin ekonomik ve sosyal politikaları iktisadi araçlar çerçevesinde şekillenir.
  4. Şirketler stratejilerini iktisadi analize dayandırır.
  5. İktisatçılar tüm sektörlerde iş bulabilirler.
  6. Uluslararası kurumlarda (IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler) ve kamu kurum ve kuruluşlarında (Merkez Bankası, Hazine, SPK) iktisat mezunları öncelikli olarak tercih edilir.
  7. İktisat mezunları özel sektörün pekçok alanında (finans, işletme, muhasebe, müfettişlik, danışmanlık), yüksek gelirli mevkilerde kolaylıkla iş bulabilirler.
  8. İktisatçılar aynı zamanda iyi bir matematik, ekonometri, sosyal bilim ve tarih alt yapısına sahiptirler. Bu sayede kamu ve özel kurum sınavlarında başarı sıralamasında öne çıkarlar.
  9. İktisat öğrencileri rahatlıkla başka alanlarda (matematik, endüstri mühendisliği, psikoloji, felsefe) yandal veya çift anadal programını tamamlayabilirler.
  10. İnsana dair hemen hemen her konu iktisatla ilişkilidir!


  Neden ODTÜ İktisat?

  İktisat Bölümünü Seçmek İçin 10 Neden

  Mezunlarımız Neler Yapıyor

  Mentorluk Uygulamamız

  Yurtdışı İmkanlarımız

  Sık Sorulan Sorular