Son Güncelleme:
30/10/2023 - 13:03

İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Pozisyonu, ODTÜ-Ankara, Türkiye


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde görev yapmak üzere 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

Adaylar e-Devlet’ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Şartlar

Sayı

1

Yabancı Dil Puanı

80

Ales Puanı

75 (Sayısal)

Koşullar

İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak.

Başvuru Yeri ve Telefon No

İktisat Bölümü A110 veya A102 nolu ofis Tel: 0312 210 30 39, 0312 210 20 03

Sonuçların Açıklanacağı Internet Adresi

econ.metu.edu.tr

Sınav Takvimi

İlanın Başlama Tarihi

30.10.2023

Son Başvuru Tarihi

13.11.2023

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

16.11.2023

Sınava Giriş Tarihi

20.11.2023

Sonuçların Açıklanma Tarihi

24.11.2023

Önemli Bağlantılar

-

30.10.2023 tarih ve 32354 sayılı Resmi Gazete İlanı

-

Araştırma Görevlisi Başvuru İşlemleri ve Kriterleri

Genel Şartlar

-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-

Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci gün itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

Merkezi Sınav (Ales) Muafiyeti

-

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

-

ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İstenen Belgeler

1

Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2

Özgeçmiş.

3

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4

Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5

ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6

Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge).

7

Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (E-devlet'ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı).

8

Resmi lisans transkripti (E-devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl).

9

Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi  (Güncel, E-devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl)

10

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi (Güncel, E-devlet'ten alınmış karekodlu veya asıl).

11

Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Posta Adresi

-

ODTÜ - Universiteler Mah. Dumlupinar Blv. No:1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası 06800, Ankara, Türkiye