İktisat ve işletme arasındaki fark nedir?

 • İktisat, ürünlerin ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimini belirleyen etkenleri, piyasaların işleyişini makro ve mikro düzeyde çalışan bir sosyal bilimdir. Bu bağlamda firmaların üretim yapılarını maliyet, kar, istihdam ve verimlilik açısından incelediği gibi makro düzeyde maliye, para politikalarını ve piyasa hareketlerini ulusal ve uluslararası boyutta analiz eder. Ulusal ve uluslararası mali ve para politikalarının ve piyasa hareketlerinin hane halkı, firma ve makroekonomi üzerine etkilerini teorik ve ampirik düzeyde inceleyerek ileriye dönük politika önermelerini geliştirmeye yoğunlaşır.
 • İşletme, şirketlerin, kamu veya kar amacı gütmeyen kuruluşların etkili, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini konu alan bir sosyal bilimdir. İşletme bilim dalı, yukarıda yazılı amaca yönelik olarak sosyoloji, psikoloji, iktisat, mühendislik gibi farklı alanların kuramları ve yaklaşımlarını temel alarak, kendi kuramlarını ve uygulamaya yönelik yöntemleri üretir. İşletme, bu saydıklarımızın hiçbirinin alt alanı olarak değerlendirilemez.

Matematiği çok sevmiyorum, İktisat Bölümünü okumakta zorlanır mıyım?

 • Hayır. Matematiği sevmeyenlerin iktisat bölümünü okurken başarısız olacağı yaygın bir yanlış algıdır. İktisat bölümünde alınan dersler lise matematiğine benzememekte, bu yüzden lise veya öncesinde oluşan "matematiği sevmeme" durumu üniversite yıllarında devam etmemektedir.
 • Biz iktisatçılar için matematik yalnızca bir araçtır. Akademik çalışmalarımızı yürütürken ihtiyaç duyduğumuz bu araçları birinci sınıftaki giriş düzeyindeki dersler ile zaten öğrencilerimize aktarmaktayız. Bu araçlar, matematik sevenler kadar sevmeyenler için de yeni konulardır ve düzenli çalışıldığında öğrencilerimiz herhangi bir sorun yaşamamaktadır. Bir çok tecrübe göstermiştir ki, üniversitedeki matematik derslerinden zorlukla geçen öğrenciler, bölüm derslerindeki başarılarıyla göz doldurmuştur. Başka bir deyişle, matematik derslerindeki başarınız ya da sevginiz iktisat bölümündeki başarınızla bağlantılı değildir ve tercih kararınızı etkilememesi gerekir. Kaldı ki, ODTÜ İktisat Bölümüne girmeye hak kazanan aday öğrencilerimizin üniversite sınavında göstermiş oldukları başarıları göz önüne alındığında, lisans eğitimleri süresince başarızlıkla karşılaşmaları sık karşılaştığımız bir durum değildir.

İngilizcem çok iyi değil, ODTÜ İktisat Bölümünü okumakta zorlanır mıyım?

 • Hayır. ODTÜ İktisat Bölümünü kazanan öğencilerimiz ODTÜ Temel İngilizce Bölümü tarafından hazırlanan İngilizce Yeterlilik Sınavına girerek seviyelerine uygun olan bir hazırlık sınıfına yerleştirilirler. Bir yıl süren bu hazırlık sürecinde öğrencilerimiz İngilizce konuşma, yazma, okuma ve anlama becerilerini geliştirerek ara sınavlardan yeterli puanı toplayarak yıl sonu sınavına girmeye hak kazanırlar. Yıl sonu sınavından geçen öğrencilerimiz de İktisat Bölümündeki eğitimlerine başlarlar. Yıl sonu sınavındaki başarı oranı öğrencilerimizin hangi seviyeden başladığına ve yıl içindeki çalışma performanslarına göre değşiklik gösterse de çoğunlukla bir yıllık eğitim sonunda öğrencilerimiz bölüme İngilizce eğitime hazır bir şekilde başlarlar.

ODTÜ İktisat Bölümünde okurken hangi bölümlerde çift anadal ve yandal yapabilirim?

 • İktisat Bölümü olarak öğrencilerimize temel bilimler, beşeri bilimler ve mühendislik fakülteleri kapsamında 19 farklı bölümde çift anadal ve yandal yapma fırsatı sunmaktayız. İstatistiklerimize göre öğrencilerimiz arasında en çok talep gören çift anadal ve yandal programları matematik, endüstri mühendisliği, sosyoloji bölümleridir. Çift anadal ve yandal programları başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.
 • http://oidb.metu.edu.tr/cift-ana-dal-yan-dal-basvurulari

ODTÜ İktisat Bölümünde okurken diğer bölümlerden seçmeli dersler almam mümkün mü?

 • İktisat Bölümü Lisans Programı dahilinde seçmeli ders kategorisinde alınması gereken toplam 18 adet ders bulunmaktadır. Bu derslerden en az 11 adedi ECON (311) kodlu bölüm içi ders, en fazla yedi adedi bölüm dışı ders olabilir. Bu yedi dersin en çok dört adedi Fakülte dışı bölümlerden alınabilir. Bu durumda örneğin bu 7 dersin üç adedi Fakülte içi bölümlerden (İşletme, SBKY veya Uluslararası İlişkiler), geriye kalan en çok dört adedi üniversite içi herhangi bir bölümden alınabilir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama olmasa da öğrencilerimiz çoğunlukla serbest seçmeli ders olarak ikinci bir yabancı dil öğretimi sağlayan Modern Diller Bölümü derslerine ilgi göstermektedir. Modern Diller bölümünce her yıl Almanca, Arapça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça, Çince veya Yunanca gibi dersler farklı seviyedeki öğrenciler için farklı kurlar biçiminde açılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz, Klasik Türk Müziği Korosu, Üniversite Korosu, Şan, Tiyatro, Resim, Sinema ve TV, Heykel, Seramik, Piyano, Flüt, Keman, Viyola, Viyolonsel, Klasik Gitar gibi kredisiz derslerin yanısıra Müzik Tarihi, Tiyatro Tarihi, Sinema ve TV Tarihi gibi dersler açan Müzik ve Güzel Sanatlar Bölümü derslerine de büyük ilgi göstermektedir.

Mezun olduktan sonra kamu kurumlarının hangilerinde ve hangi pozisyonlarda çalışabilirim?

 • İktisat bölümü mezunlarının kamu kurumlarında çalışma olanakları oldukça geniştir. Mezunlarımız, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, EPDK, BDDK, Hazine Müsteşarlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer çeşitli bakanlıklarda uzman yardımcılığı kadrolarında; Merkez Bankasında araştırmacı ve uzman yardımcılığı kadrolarında; Ekonomi Bakanlığında çeşitli pozisyonlarda, Maliye Bakanlığında vergi denetmen yardımcılığı, maliye müfettiş yardımcılığı ve uzman yardımcılığı pozisyonlarında, Sayıştayda ve İçişleri Bakanlığında çalışabilmektedirler. Mezunlarımız Türkiye genelinde burada sayılmamış olan daha pek çok kamu kurumunda çalışabilmekte ve kurumlarında parlak bir performans sergilmektedir. Bölümümüzde verilen eğitim sayesinde, mezunlarımız hem kamu kurumlarında çalışmak için gerekli olan Kamu Personel Seçme Sınavında, hem de çeşitli kurum ve bilim sınavlarında yüksek başarı göstermektedirler. Bunu yanı sıra mezunlarımızın İngilizce seviyesi diğer İktisat Bölümü mezunları ile karşılaştırılamayacak düzeyde farklılaştığından, mezunlarımız İngilizce sınavlarında gösterdikleri üstün başarılar ile de dikkat çekmektedirler.

Mezun olduktan sonra yurtdışında master/doktora yapabilir miyim?

 • ODTÜ İktisat Bölümü mezunları hem bölümde aldıkları eğitimin uluslararası düzeyde oluşu, hem de İngilizce eğitiminin kalitesi sayesinde yurtdışında tercih ettikleri yüksek lisans ve doktora programlarına çoğunlukla kabul almaktadırlar. Eğitimine yurtdışında devam etmek isteyen öğrencilerimizi bölümümüzdeki öğretim üyeleri destekler ve onlara yol gösterir.

ODTÜ ile ilgili diğer sorularınız için tıklayınız.


Neden ODTÜ İktisat?

İktisat Bölümünü Seçmek İçin 10 Neden

Mezunlarımız Neler Yapıyor

Mentorluk Uygulamamız

Yurtdışı İmkanlarımız

Sık Sorulan Sorular