İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT BÖLÜMÜ


Yandal Programı

İktisat Yandal programı diğer bölümlerden gelen öğrencilere iktisat teorisi, mali ve parasal politika uygulamarı ve uluslararası ticaret ve ekonomik ilişkiler alanlarında donanım sağlamayı hedeflemektedir. 

Program bu alanlarda temel bilgileri sağlayarak öğrencilerin gerek özel sektör gerekse kamu sektöründe başlayacakları profesyonel hayatlarında problem çözme becerilerini geliştirecektir.

  

Zorunlu dersler:

ECON    201         Microeconomic Theory I              (4-0)4

ECON    202         Macroeconomic Theory I            (4-0)4

Aşağıdaki derslerden iki tanesi:

ECON    203         Microeconomic Theory II            (4-0)4

ECON    204         Macroeconomic Theory II           (4-0)4

ECON    301         Introduction to Econometrics I (3-2)4

ECON    302         Introduction to Econometrics II                (3-2)4

ECON    311         Monetary Theory and Policy      (3-0)3

ECON    312         Fiscal Policy and Public Finance (3-0)3

ECON    353         Introduction to International Economics I           (3-0)3

ECON    354         Introduction to International Economics II          (3-0)3

Departman tarafından onaylanan iki adet seçmeli ders