İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT BÖLÜMÜ


Lisansüstü Programlar

İktisat Bölümü, dikkate değer lisans eğitiminin yanı sıra, son yıllarda lisansüstü eğitim programlarını genişletmek adına özel bir çaba göstermektedir. Yüksek lisans adaylarımızın büyük kısmı bilgi ve analitik yeteneklerini geliştirmek isteyen iktisat bölümü mezunlarından oluşsa da, farklı bölüm mezunları da lisansüstü programımıza ilgi göstermektedir.  Tezli yüksek lisans programımızda öğrencilerden matematik, makroekonomi, mikroekonomi, ekonometri ve üç seçmeli derste başarılı olmalarının yanı sıra, yükseklisans tezi yazmaları beklenmektedir. Tezsiz yüksek lisans programında ise aynı zorunlu dersler yanında altı seçmeli ders alarak program tamamlanır.

 
Doktora Programı belirli bir konuda uzmanlaşmayı gerektirmektedir. Bu programdan mezun olanlar muhtemelen kariyerlerine akademide devam edecekler ve kendi alanlarında uzman olacaklardır. Bu nedenle eğitimleri sırasında seçtikleri dersler ve konular çok önemlidir. Doktora öğrencileri 3 tanesi zorunlu toplam 7 ders alarak mezun olurlar. Doktora programına yüksek lisans derecesini veya bölüm tarafından onaylanan dengi bir dereceyi almış olan öğrenciler kabul edilmektedir. 
 
İktisat Bölümü Lisansüstü Programlarına başvuru ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yapılmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki bağlantıları takip ediniz: