İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT BÖLÜMÜ


Lisans Programı

İktisat Bölümü Lisans Programı iktisadi teori konusunda kuvvetli bir teorik alt yapı sağlamasının yanında uygulamalı istatistiksel metodlar öğretiminde de Türkiye’nin en önemli bölümüdür.

İlk üç sene iktisadi teori, iktisat tarihi, matematik ve istatistik konularında sıkı bir altyapı vermeyi amaçlamaktadır. Üçüncü ve dördüncü senelerde, bölüm öğrencilere Türkiye İktisadı, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Politik İktisat, Kalkınma, Proje Değerlendirme, Tarım İktisadı, ve Çevre gibi bir çok değişik konuda seçmeli dersler sunmaktadır. Mezuniyet için on tanesi seçmeli olmak üzere kırk kredili ders vermek gerekmektedir.

2006- 2007 bölüme kabul edilen öğrenciler , ÖSS sınavına giren bir milyonu aşkın öğrenci arasında en yüksek yüzdelik dilimdedirler (Türkçe- Matematik puanına göre).

Bölüm öğrencileri aktif sosyal, kültürel ve akademik hayata sahiptir. Lisans öğrencilerinin oluşturduğu “Ekonomi Topluluğu” panel, tartışma, seminer ve kültürel etkinlikler organize etmelerinin yanı sıra bülten yayınlamaktadırlar. Bu iktisadi sorunların üniversite düzeyinde tartışılmasını ve iktisata karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasında yardımcı olur.

Bu güne kadar üç bini aşan bölüm mezunları Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine ve Dış Ticaret, Merkez Bankası, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası gibi bir çok kamu kuruluşunda;  Dünya Bankası(WB), Uluslararası Para Fonu(IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü(OECD) gibi bir çok uluslararası kuruluşta ve özel sektörde değişik firmalarda çalışmaktadır. Akademik bilgisini arttırmak ya da akademik alanda ilerlemek isteyen mezunlarımız akademik çalışmalarına bölümde devam edebilecekleri gibi yurt içi ve yurk dışı değişik kurumlarda da devam etmektedirler.

Bölümde toplam 78 bilgisayara sahip iki adet bilgisayar odası mevcuttur. Bilgisayar odalarında istatistik ve ekonometrik çalışmalar için gerekli olan yazılım paketleri mevcuttur. Bölüm ODTÜ Ekonomik Araştırma Merkezi kütüphanesini ve üniversite kütüphanesini kullanmaktadır.  

Bölüm diğer bölüm öğrencileri için İktisadi Politika ve Uluslararası İktisat olmak üzere iki yan dal programı sunmaktadır. Her yıl ortalaması yüksek ve programın önkoşullarını yerine getiren belirli sayıda öğrenciyi programa kabul etmektedir. Her iki program orta seviye mikro ve makro iktisat derslerini yanında uzmanlaşacakları alanda toplam altı dersten oluşmaktadır.