Bölümün asıl amacı ekonomik konular hakkında bilgi üretmek ve paylaşmaktır. Bu amaçla,

  • Lisans programları kamu ve özel sektörde başarılı bir şekilde çalışabilecek, ana ekonomik kavram, kuram ve yöntemleri anlamış, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmiş, yaratıcı ve özgür düşünebilen bireyler yetiştirmeye odaklıdır.
  • Lisansüstü programları bağımsız araştırma yapabilen ve ekonomistlerin yeraldığı kurumların taleplerini karşılayabilecek belirli konularda uzmanlaşmış kaliteli iktisatçılar yetiştirmeye odaklıdır.
  • Öğretim üyelerimiz çalıştıkları alanda uluslararası ve ulusal projeler yönetir, ve alanlarının önde gelen dergilerinde yayınlar yapar.

İktisat Bölümü hem lisans hem yüksek lisans eğitimi vermektedir. Lisans programının amacı ekonomik teori ve uygulamalı istatistiksel metodlar konusunda terorik bir altyapı oluşturmak. Lisans eğitimi 4 senelik bir programı içerir. Program ilk 3 yıl ekonomik teori, ekonomi tarihi, matematik ve istatistik alanlarında kuvvetli bir altyapı hazırlamaya yöneliktir. Bunun yanında öğrencilerden son 2 yıl uzmanlaşacakları alanlarda; Türkiye Ekonomisi, Avrupa Bütünleşmesi, Uluslararası İktisadi Kurumlar, Uluslararası Politik İktisat, Teknoloji, Kalkınma, Proje Değerlendirme, Tarım İktisadı ve Çevre gibi, dersler alması beklenmektedir. Lisans eğitimi diğer bölümler için yandal ve çift anadal programı olanağı sunmaktadır.

Yüksek eğitim programı master (M.Sc.) ve doktora (Ph.D) programlarını içermektedir. Master programı mikroekonomi, makroekonomi ve ekonometri alanlarının özünü oluşturan konularda anlayışı derinleştirmek için tasarlanmıştır. Master programı tezli ve tezsiz yapılabilir. Mezun olabilmek için öğrencilerden 4 zorunlu ders ve 3 seçmeli dersin yanında ya master tezi yazmaları ya da tez yerine 4 tane seçmeli ders almaları beklenmektedir.

Doktora programı ise öğrencilerinden Politik İktisat, İktisat Tarihi, Makroekonomi, Mikroekonomi, Uluslararası İktisat, Para Politikası, CGE Modelleri, Kalkınma İktisadı, Gelişmekte Olan Ülkelerin Makroekonomik Konuları, Endüstri İktisadı ve Uygulamalı Ekonometri gibi alanların bir ya da birkaçında uzmanlaşmasını amaçlamaktadır.