• İktisat kapsayıcı ve uygulama alanı en geniş sosyal bilimdir.
  • İktisat bilimi bireylerin, firmaların ve siyasi aktörlerin davranışlarını çözümlemede gereken tüm araçları size kazandırır.
  • Ülkelerin ekonomik, ticari ve siyasi ilişkileri ve devletlerin ekonomik ve sosyal politikaları iktisadi araçlar çerçevesinde şekillenir.
  • Şirketler stratejilerini iktisadi analize dayandırır.
  • İktisatçılar tüm sektörlerde iş bulabilirler.
  • Uluslararası kurumlarda (IMF, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler) ve kamu kurum ve kuruluşlarında (Merkez Bankası, Hazine, SPK) iktisat mezunları öncelikli olarak tercih edilir.
  • İktisat mezunları özel sektörün pekçok alanında (finans, işletme, muhasebe, müfettişlik, danışmanlık), yüksek gelirli mevkilerde kolaylıkla iş bulabilirler.
  • İktisatçılar aynı zamanda iyi bir matematik, ekonometri, sosyal bilim ve tarih alt yapısına sahiptirler. Bu sayede kamu ve özel kurum sınavlarında başarı sıralamasında öne çıkarlar.
  • İktisat öğrencileri rahatlıkla başka alanlarda (matematik, endüstri mühendisliği, psikoloji, felsefe) yandal veya çift anadal programını tamamlayabilirler.
  • İnsana dair hemen hemen her konu iktisatla ilişkilidir!


  Why METU Economics?

  10 Reasons to Choose Economics

  Alumni

  Mentorship

  Overseas Opportunities

  Frequently Asked Questions