12.08.2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların ODTÜ Personel Daire Başkanlığı Öğretim Elemanı Atama Kriteri ve İşlemleri - Araştırma Görevlieri Başvuru İşlemleri Ön Değerlendirme Koşullarında yer alan kritere göre (%60 ALES ve %40 YDS) değerlendirmesi yapılmış; aşağıda listelenen adaylar 5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 10:00'da ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası FZ-16 sınıfında yapılacak sınava girmeye hak kazanmıştır.


Sınav Tarihi: 5 Eylül 2022 Pazartesi 

Sınav Saati: 10:00

Sınav Yeri: ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası FZ-16


Ön değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=498


Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.Son Güncelleme:
01/09/2022 - 16:07