İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİİKTİSAT BÖLÜMÜ


Telafi Sınavları

June 12th, 2017 June 12th, 2017 June 13th, 2017 June 13th, 2017
Monday 9:00 Monday 14:00 Tuesday 9:00 Tuesday 14:00
(Faud) (Faud) (Faud) (Faud)
201 205 122 302 Final
203-1,2 476 311 499
206-1,2 404 208-1,2 354
503 302 MT 301 210-1,2,3 Final
101-1,2 102-1,2,3 210-1,2,3 MT 102-4,5
202 204-1,2 433
106 460 504
422 624
312 212
426