FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCESDEPARTMENT of ECONOMICS


Faculty (1959-1999)

Fuat Çobanoglu

Andre Martens

Kenan Mortan (pt)

Mustafa Parlar (math)*

Delwin Roy

Ali Arslan Gürkan

Galip Kardam (eng)

Jean-Pierre Tuveri

Sevil Korum (pt)

Sadun Aren (pt)**

Betty F. Slade

Ugur Korum (pt)

Tugrul Taner (math)

Aril Seren

Nazim Ekinci

Yüksel Tekeli (soc)

Ilbilge Ünalan-Metel

Aydin Yalçin

Sadi Cindoruk

Edward H. Thornton

Özhan Uluatam

Cem Çakmak

Metin Berk

Ihsan Çetin (pt)

Fikret Görün

Yalçin Küçük

Yusuf Hamurdan (pt)

Kemal Karpat (pols)

Haluk Erlat

Alptekin Orhon (pt)

Baki Sodan (man)

Hasan Olgun

Alaattin Yörük (pt)

Riza Kandiller

James Land

Robin Barlow

Popike Bouma

Maxwell J. Fry

Erinç Yeldan (pt)

F. Weinreb

Attila Sönmez

Fatma Taskin (pt)

Van de Graaf

Joseph Buckman

Cengiz Özol

Attila Karaosmanoglu (pt)

Zia-ul Husain

Alper Güzel

Kemal Togay

Nur Keyder

Roger Troub

Besim Üstünel (pt)

Sönmez Atesoglu

Tahire Akder (pt)

Tugrul Ansay (law)

Güliz Sarmat

Ernur Demir Abaan (pt)

Yulug Tekin Kurat (hist)

Kutlu Somel

Feray Özverim (pt)

Cemal Mihçioglu (puba/pt)

Sübidey Togan

Serap Türüt-Asik

Fatma Mansur (pols)

Ilhan Ugurel

Güzin Erlat

Tahir Aktan (puba)

Joachim S. Brenner

Oral Akman (pt)

Erhan Köksal (pols)

einz Neudecker

Nilgün Arisan (pt)

Ergin Günçe

Mahmood H. Khan

Reza Sepassi

Kemal Süleyman Vaner (man)

Rona Aybay (law)

Okan Aktan (pt)

Osman Okyar (pt)

Orhan Kurmuþ

Mithat Melen (pt)

Cumhur Ferman (man/pt)

Julian Bradsher

Gül Ipek Tunç

Clement H. Dodd (pols)

Ali Tosun Aricanli

Erdal Özmen

Bedri Süer (math)

Çaglar Keyder

Abbas Kazemi

Mübeccel Kiray (soc)

Charles Mann (pt)

Huricihan Islamoglu

Halil Inalcik (hist/pt)

Zeki Avralioglu (pt)

Fahrettin Yagci(pt)

Yasar Gönenç (math)

Güler Görün

Nadir Öcal

Turgut Özal (math/pt)

Yakup Kepenek

Gülcan Ünal

Arif Payaslioglu (law)

Tercan Baysan

Eyüp Özveren

Willem Roeske

Aysit Tansel

Özcan Üzümcüoglu (pt)

J. Tilanus

S.N. Heidar Naqvi

Cem Somel

Demir Demirgil

Cevat Karatas

Gülçin Özkan

Baki Isikara

Gürel Tüzün

Imad Jabir

Saim Mersinoglu (pt)

Mete Durdas

Aylin Ege

Cengiz Yücel

Kemal Kasaroglu

Erkan Erdil

Sami Ercan

Yalçin Tuncer

Esma Gaygisiz

Tümay Ertek

Erkan Öngel

Erol Taymaz

Henry Miller

Kemal Dervis

Okan Üçer (pt)

Ralph Nelson

Ismail Erdem

Teoman Akgür (pt)

Necat Erder (pols)

Ataman Aksoy

Meltem Dayioglu

Adnan Güriz (law/pt)

Oktar Türel

Onur Yildirim

Hüseyin Demir (math)

Kutlay Ebiri

Elif Akbostanci (pt)

Ismet Olcaylar (math)

Güntaç Özler

Tarik Kivanç (pt)

J.K. Eastham

Haluk Kasnakoglu

Syed Ahmad

J.L. Tucker

Zehra Kasnakoglu

Enver Çapçi

Baran Tuncer (pt)

Oktay Varlier

Vedat Özdan (pt)

Selim Ilkin

Erdal Yavuz

Seref Saygili (pt)

Yasar Gürbüz (law)

Yilmaz Akyüz (pt)

E. Ahmet Tonak

Rasih Asim Malyali (fin)

Erol Çakmak

 

Ralph Kaminski (pt)

Halis Akder

 

Burhan Türksen (pt)

Fikret Senses

 

Ömer Inanç

Hasan Ersel (pt)

 

Harrison Wadsworth

Erol Köseoglu

 

Oya Köymen

Ali Esref Turan

 

Ihsan Özol (pt)

Merih Celasun

 

William Lucas

Kemal Kartal

 

Edwin Cohn (pt)

Güneri Akalin (pt)

 

 

Because of first two years’ students took the same courses for the period up to middle 1970s, economics students also took the courses in brackets. (Pols: political science, man: business administration, math: mathematics, law: law, hist: history, puba: public administration, fin: finance).

** pt: part-time