İktisat Bölümü Araştırma Görevlisi Pozisyonu, ODTÜ-Ankara, Türkiye


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Şartlar

Sayı

5

Yabancı Dil Puanı

80

Ales Puanı

75

Koşullar

İktisat Anabiliim Dalı tezli yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak

Başvuru Yeri ve Telefon No

İktisat Bölümü A102 ve A110 nolu ofisler 0312 210 3039 ve 0312 210 20 03

Sonuçların Açıklanacağı Internet Adresi

econ.metu.edu.tr

Sınav Takvimi

İlanın Başlama Tarihi

31.12.2018

Son Başvuru Tarihi

08.02.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi

14.02.2019

Sınava Giriş Tarihi

20.02.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi

26.02.2019

Önemli Bağlantılar

-

31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazete İlanı

-

Araştırma Görevlisi Başvuru İşlemleri ve Kriterleri

Genel Şartlar

-

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-

İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Merkezi Sınav (Ales) Muafiyeti

-

Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir.

-

ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

-

ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

İstenen Belgeler

1

Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2

Özgeçmiş.

3

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4

Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5

ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6

Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge).

7

Onaylı diploma fotokopisi.(Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi).

8

Resmi lisans transkripti.

9

Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi.

10

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.

11

Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

Posta Adresi

-

ODTÜ - Universiteler Mah. Dumlupinar Blv. No:1 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası 06800, Ankara, Türkiye


Last Updated:
17/01/2019 - 14:48