30.10.2023 tarih ve 32354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 (bir) araştırma görevlisi alımı ilanına yapılan başvuruların ODTÜ Personel Daire Başkanlığı Öğretim Elemanı Atama Kriteri ve İşlemleri - Araştırma Görevlieri Başvuru İşlemleri Öndeğerlendirme Koşullarında yer alan kritere göre (%60 ALES ve %40 YDS) değerlendirmesi yapılmış; aşağıda listelenen adaylar 20 Kasım 2023 Pazartesi günü ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası F-106 sınıfında yapılacak sınava girmeye hak kazanmıştır. 


Sınav Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 

Sınav Saati: 10:00

Sınav Yeri: ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binası F-106


Ön değerlendirme sonuçlarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://sonuc-aciklama.metu.edu.tr/index.php?result_no=910


Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40'ını ve yabancı dil puanının %60'ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70'ini ve lisans mezuniyet notunun %30'unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.Last Updated:
16/11/2023 - 10:18