FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCESDEPARTMENT of ECONOMICS


Ekonomistlerle Söyleşiler

Bölümümüzde, akademik seminerlerimize ek olarak "Conversations with Economists" (Ekonomistlerle Söyleşiler) 
adlı bir seminer serisi düzenlemekteyiz. Bu seminerlerimiz lisans ve lisans üstü öğrencilerin ilgisini çeken güncel 
konular üzerinedir.  Sunuş yapanlar arasında Merkez Bankası, Dünya Bankası gibi kurumlarda çalışan 
ekonomistler ve akademisyenler bulunmaktadır.